World Library  
Flag as Inappropriate
Email this Article

Maltese alphabet

Article Id: WHEBN0000636331
Reproduction Date:

Title: Maltese alphabet  
Author: World Heritage Encyclopedia
Language: English
Subject: Maltese Braille, Maltese language, Diacritic, Ġ, Latin alphabets
Collection: Latin Alphabets, Maltese Language, Semitic Writing Systems
Publisher: World Heritage Encyclopedia
Publication
Date:
 

Maltese alphabet

The Maltese alphabet is based on the Latin alphabet with the addition of some letters with diacritic marks and digraphs. It is used to write the Maltese language which is closely related to Tunisian Arabic. It contains 30 letters:

Aa Bb Ċċ Dd Ee Ff Ġġ Gg Għgħ Hh Ħħ Ii Ieie Jj Kk
Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt Uu Vv Ww Xx Żż Zz

Contents

 • Samples 1
 • Older versions of the alphabet 2
 • References 3
 • External links 4

Samples

Letter (ittra) IPA Words (kliem) First Word (l-ewwel kelma) Last Word (l-aħħar kelma)
A a /ɐ/ abjad (white), aċċola (amberjack), aħjar (better), Amerka (America), azzarin (rifle), ankra (anchor) abbaku (abacus) azzjonist (shareholder)
B b /b/ ballun (ball), berquq (apricot), bellus (velvet), burò (bureau), bżar (pepper) bababa (say for nothing) bżulija (diligence)
Ċ ċ /t͡ʃ/ ċaċċiż (wiktionary:Frame), ċarezza (clearness), ċikkulata (chocolate), ċitazzjoni (ticket), ċoff (bow), ċurkett (ring) ċabattin (cobbler) ċuwingam (chewing gum)
D d /d/ daħka (laugh), damma (dice), dawl (light), debba (mare), Dumnikan (Dominican), dura (hut) dan (this) dwett (duet)
E e /ɛ/ elf (one thousand), ekkleżjastikament (ecclesiastically), erbgħa (four (4) or Wednesday), erba' (fourth), Ewropew (European), eżilju (exile) ebbanist (ebonist) eżumazzjonijiet (exhumations)
F f /f/ fallakka (plank), fehma (understanding), Franċiż (French), futbol (football), fwieħa (perfume) fabbli (affable) fwieħa (perfume)
Ġ ġ /d͡ʒ/ ġabra (collection), ġenerazzjoni (generation), ġewnaħ (wing), Ġunju (June), ġwież (walnuts) ġa (already) ġwież (pulse)
G g /ɡ/ gabarrè (tray), gejxa (geisha), grad (degree), Grieg (Greek), gżira (island) gabardin (gabardine) gżira (island)
Għ għ /ˤː/ għada (tomorrow), għajn (eye), għamara (furniture), għemeż (he winked), Għid il-Kbir (Easter), għuda (wood) għa (hoy!) għuda (wood)
H h -- hedded (he threatened), hena (happiness), hi (she), hu (he), huma (they) ħaġra (stone) ħżunija (wickedness)
Ħ ħ /ħ/ ħabaq (basil), ħabsi (prisoner), ħajja (life), ħu (brother), ħażen (badness) ħa (take) ħuttafa (swallow)
I i /ɪ/ iben (son), idroġenu (hydrogen), induratur (gilder), Ingilterra (England), iżraq (azure) ibbies (grew hard) iżżuffjetta (to deride)
Ie ie /iɛ, iː/ iebes (hard), ieħor (another), ieqaf (stop) iebes (hard) ieqaf (stop)
J j /j/ jaf (knows), jarda (yard), jasar (imprisonment), jew (or), jott (yacht), jum (day) ja (oh!) jupp (hah!)
K k /k/ kabina (cabin), kaligrafija (calligraphy), Kalifornja (California), karru (wagon), kurżità (curiosity) kaballetta (cabaletta) Kżar (Czar)
L l /l/ labirint (maze), lejl (night), lejla (evening), Lhudi (Hebrew), lvant (east) la (nor) lwiża (vervain three-leaved)
M m /m/ Malti (Maltese), maternità (maternity), Mediterran (Mediterranean), mina (tunnel), mżegleg (smudged) mama' (mother) mżużi (nasty)
N n /n/ nadif (clean), nerv (nerve), niċċa (niche), nuċċali (spectacles), nżul ix-xemx (sunset) nabba (to foretell) nżul (descending)
O o /ɔ/ oċean (ocean), opra (opera), orizzont (horizon), ors (bear), ożonu (ozone) oasi (oasis) ożmjum (osmium)
P p /p/ paċi (peace), paragrafu (paragraph), pazjent (patient), poeta (poet), pultruna (armchair) paċi (peace) pużata (cover)
Q q /ʔ/ qabar (grave), qaddis (saint), qalb (heart), qoxra (shell), qażquż (piglet) qabad (caught) qżużijat (nastiness)
R r /r/ raba' (land), raff (garret), replika (replica), riħa (smell), rvell (rebellion) ra (he saw) rżit (lean)
S s /s/ saba' (finger), safi (clear), saqaf (ceiling), serrieq (saw), suttana (gown) sa (until) swiċċ (switch)
T t /t/ tabakk (tobacco), tarġa (step), terrazzin (belvedere), Turkija (Turkey), twissija (advice), tuffieħa (apple) ta (gave) twittijat (levelling)
U u /ʊ/ udjenza (audience), uffiċċju (office), uman (human), uviera (egg-cup), użin (weight) ubbidjent (obedient) użinijiet (weights)
V v /v/ vaċċin (vaccine), vaska (pond), viċi (vice), vjaġġ (trip), vapur (ship) vaċċin (vaccine) vvumtat (vomited)
W w /w/ warda (rose), werrej (index), wied (valley), wirt (inheritance), wweldjat (welded) wadab (sling) wweldjat (welded)
X x /ʃ, ʒ/ xabla (sword), xandir (broadcasting), xehda (honeycomb), xoffa (lip), xxuttjat (kicked) xaba' (he had enough of) xxuttjat (kicked)
Ż ż /z/ żagħżugħ (teenager), żogħżija (youth), żaqq (stomach), żifna (dance), żunżan (wasps), żżuffjetta (he mocked) żabar (prune) żżuffjetta (he mocked)
Z z /t͡s, d͡z/ zalliera (salt-cellar), zalza (sauce), zalzett (sausage), zokk (trunk), zuntier (church-square) zakak (white wagtail) zzuppjat (crippled)

Older versions of the alphabet

Vassali's alphabet (1788)

Before the standardisation of the Maltese alphabet, there were several ways of writing the sounds peculiar to Maltese, namely ċ, ġ, għ, ħ, w, x, and ż.

ċ was formerly written as c (in front of e and i, in Italian fashion). Vella used ç for ċ. ç was used in other books during the 19th century. Rather than using a c with a cedilla (ç), Panzavecchia used a c with ogonek (c̨). A Short Grammar of the Maltese Language used ch for ċ, in English fashion. It was not until 1866 that ċ came to be used.

ġ and g were formerly confused. When they were differentiated, g was written as gk, g, gh and (by Vassalli) as a mirrored Arabic/Syriac gimel resembling a sideways V. On the other hand, ġ was more commonly written as g or j in English fashion. Vella used a g with two dots, but in 1843 reduced it to one dot, instituting today’s ġ.

Until the middle of the 19th century, two sounds were differentiated in Maltese. These were variously represented as gh, ġh, gh´, gh˙ and with two letters not represented in Unicode (they resembled an upside down U). Panzavecchia used a specially designed font with a curly gh. A Short Grammar of the Maltese Language used a with a superscript Arabic ayn to represent . itself was first used in Nuova guida alla conversazione italiana, inglese e maltese.

The letter ħ had the most variations before being standardised in 1866. It was variously written as ch, and as a h with various diacritics or curly modifications. Some of these symbols were used for [ħ] and some for [x]. None of these are present in Unicode. ħ was first used in 1900, although the capital Ħ was used earlier (in 1845) where its lower case counterpart was a dotted h.

w was written as w, u or as a modified u (not present in Unicode).

x was traditionally written as sc or x. Vassalli invented a special character similar to Ɯ, just wider, and Panzavecchia used a sc ligature to represent x.

ż and z were formerly confused. When they were differentiated, z was written as ts, z, ʒ or even ż. On the other hand, ż was written as ż, ds, ts, ʒ and z.

Prior to 1900, k was written as k, as well as c, ch and q (in words derived from Italian and Latin).

Vassalli’s 1796 work contained several new letters to represent the sounds of the Maltese language, which included the invention of several ad-hoc letters as well as the importation of Cyrillic ge, che, sha, and ze. His alphabet is set out in full with modern-day equivalents where known:

A, a = a

B, b = b

T, t = t

D, d = d

E, e = e

F, f = f

[a clockwise-turned V, or a Syriac/Arabic gimel open to the right] = g

[Ч], ɥ = ċ

H, h = h

[like an upside down ȣ]

[like a ɸ,Φ without the ascenders/descenders]

Y, y = j

[vertically mirrored Г] = ġ

З, з

[a clockwise-turned U] = ħ

I, i = i

J, j = j

K, k = k

[I with a small c superimposed on it]

L, l = l

M, m = m

N, n = n

O, o = o

P, p = p

R, r = r

S, s = s

Ɯ, ɯ = x

V, v = v

U, u = u

W, w = w

Z, z = z

Ʒ, ʒ = ż

Æ, æ = final e

To these, 5 grave accented vowels are also used: Àà; Èè; Ìì; Òò; Ùù

References

 • A Short Grammar of the Maltese Language, Malta, 1845
 • Nuova guida alla conversazione italiana, inglese e maltese, Presso Paolo Calleja, Malta, 1866
 • G. N. L., Nuova guida alla conversazione italiana, inglese e maltese, Presso Paolo Calleja, Malta, 1866
 • Vicenzo Busuttil, Diziunariu mill inglis ghall malti, 2 parts, N. C. Cortis & Sons, Malta, 1900
 • Fortunato Panzavecchia, Grammatica della lingua maltese, M. Weiss, Malta, 1845
 • Michael Antonius Vassalli, Ktŷb yl klŷm Mâlti ’mfysser byl-Latǐn u byt-Taljân sive Liber dictionum melitensium, Antonio Fulgoni, Rome, 1796
 • Michele Antonio Vassalli, Grammatica della lingua maltese, 2 ed., Malta, 1827
 • Francis Vella, Maltese Grammar for the Use of the English, Glaucus Masi, Leghorn, 1831
 • Francis Vella, Dizionario portatil della lingue maltese, italiana inglese, Livorno, 1843

External links

 • L-Użu tal-Malti fil-Kompjuter (manwal)
This article was sourced from Creative Commons Attribution-ShareAlike License; additional terms may apply. World Heritage Encyclopedia content is assembled from numerous content providers, Open Access Publishing, and in compliance with The Fair Access to Science and Technology Research Act (FASTR), Wikimedia Foundation, Inc., Public Library of Science, The Encyclopedia of Life, Open Book Publishers (OBP), PubMed, U.S. National Library of Medicine, National Center for Biotechnology Information, U.S. National Library of Medicine, National Institutes of Health (NIH), U.S. Department of Health & Human Services, and USA.gov, which sources content from all federal, state, local, tribal, and territorial government publication portals (.gov, .mil, .edu). Funding for USA.gov and content contributors is made possible from the U.S. Congress, E-Government Act of 2002.
 
Crowd sourced content that is contributed to World Heritage Encyclopedia is peer reviewed and edited by our editorial staff to ensure quality scholarly research articles.
 
By using this site, you agree to the Terms of Use and Privacy Policy. World Heritage Encyclopedia™ is a registered trademark of the World Public Library Association, a non-profit organization.
 Copyright © World Library Foundation. All rights reserved. eBooks from World eBook Library are sponsored by the World Library Foundation,
a 501c(4) Member's Support Non-Profit Organization, and is NOT affiliated with any governmental agency or department.